Karolin Wagner

Karolin Wagner,

Karolin Wagner

2:a pris Guldäpplet 2021
Landskrona

Presentation

Karolin Wagner, slöjdlärare, Innovitaskolan Landskrona, andrapristagare Guldäpplet 2021

Juryns motivering:
”Karolin möter eleverna i deras vardag, hittar elevernas intresse och bygger vidare på detta när hon skapar uppgifter som eleverna arbetar med i slöjden. Att arbeta digitalt med eleverna blir naturligt för Karolin, undervisningen blir mer varierad och hon möter eleverna i deras element. De digitala hjälpmedlen bidrar till att fler elever når målen och kan visa sina arbetsresultat på olika sätt. Ämnesövergripande samarbeten med kollegorna ger eleverna en helhetssyn och insikt i att ämnena i skolan hör ihop, även i livet och samhället utanför skolan. Karolin inspirerar kollegor i när och fjärran att arbeta både digitalt och ämnesövergripande. ”

Intervju med Karolin Wagner i samband med nomineringen till Guldäpplet

Video