Hedersomnämnande

Foto på team från Dragonskolan i Umeå

Team från Dragonskolan

Hedersomnämnande Guldäpplet 2021
Umeå

Presentation

Foto från vänster: Pernilla Nordlund, Niclas Lind, Erik Jönsson, Jennifer Hedström, Anneli Andersson, Sofia Johansson och Erik Forssell. Foto: Fredrik Larsson

 

Jennifer Hedström, rektor, Niclas Lind, it-pedagog och lärarna Erik Forssell, Pernilla Nordlund, Anneli Andersson, Sofia Johansson, Erik Jönsson. Dragonskolan i Umeå tilldelades ett hedersomnämnande av Guldäpplets jury.

Juryns motivering:
”för en modell för kollegialt utvecklingsarbete, där drivkraften kommer från lärarna i nära samspel med skolledning och it-pedagog, För eleverna har den gemensamma nämnaren varit att de inom olika ämnen arbetar med skarpa uppdrag med praktikanknytning, i samverkan med närsamhället, vilket bidragit till motivation och lärande. Mycket  publiceras i en plattform, iMitten, som vuxit ur ett elevprojekt och vidareutvecklats i praktiskt bruk och i samspel mellan arbetsliv, elever och lärare. En pedagogiskt driven kollegial modell där digital kompetens utvecklas på alla nivåer.”

Läs också: Hedersomnämnande till team från Dragonskolan i Umeå

Intervjuer med lärarna i samband med nomineringen till Guldäpplet 2021:
Erik Forsell
Pernilla Nordlund
Anneli Andersson
Sofia Johansson
Erik Jönsson

Guldäpplets forskardialog
Teamet från Dragonskolan presenterade sitt sätt att arbeta vid Guläpplets forskardialog i november 2021.
Se Guldäpplets forskardialog i efterhand