Pernilla Nordlund

foto Pernilla Nordlund

Pernilla Nordlund

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar på Barn- och Fritidsprogrammet med kurserna Naturkunskap och Kost och Hälsa. Jag är 30 år och är uppväxt i Vasa i Finland. Hjärtat finns i frågor om folkhälsa och jag brinner för att inspirera till en hållbar livsstil. I mitt jobb får jag jobba med sådana frågor med ungdomarna, vilket privilegium.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2–5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT kan öppna upp möjligheter för en varierande undervisning, vilket gör att vi kan nå fler elever och jobba med fler förmågor så att alla kan komma fram. IT är också ett sätt att komplettera den traditionella undervisningen och kan många gånger vara mer motiverande för ungdomarna att arbeta med.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Användning av digitala verktyg kan göra att jag som lärare kan inta en mindre, eller åtminstone annorlunda roll i undervisningen. Verktygen kan innebära att jag tar ett kliv tillbaka och låter verktyget tala för sig själv, eller så innebär det att eleverna ”tvingas” bli mer aktiva och styrande i kunskapsinhämtningen då de får jobba med verktyget själva.
Formativ feedback är lättare att arbeta med genom digitala verktyg.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Det blev en ofrivillig, om än nyttig och viktig kompetensutveckling. Alla de nya verktygen som vi jobbat med under coronapandemin kommer jag att fortsätta använda, då som komplement till den vanliga undervisningen.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– I mitt arbetslag jobbar vi nära varandra och inspirerar varandra genom att dela med sig av vårt arbete till varandra. i Arbetslagsmöten och Ämneslagsmöten ägnar vi tid till detta.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Jag gillar att använda podcasts och filminspelning som examinationsformer och då använder vi Luma fusion redigeringsverktyg. Ett presentationsverktyg för en som vill göra levande presentationer till föreläsningarna rekommenderar jag Prezi.