Erik Jönsson

Foto på Erik Jönsson

Erik Jönsson

Erik Jönsson
Umeå

 

 

Presentation

Från ht 2021 arbetar Erik på Maja Beskowgymnasiet i Umeå

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är gymnasielärare i svenska och religion.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det kan erbjuda ökad möjlighet att differentiera undervisningen. IT kopplat till lärande kan också i sig själv vara motiverande för många elever.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg har gjort lärprocessen mer synlig för eleverna. Det som tidigare framstod som lösa delar (planering, feedback, uppgifter, kunskapskrav etcetera.) är i idag mer sammanhängande med tydliga mål i sikte. Lärprocessen har idag ett (digitalt) rum där dess beståndsdelar finns samlade för både mig som lärare men framförallt för eleverna.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Jag kommer fortsätta använda de kommunikationsformer (Google Classroom, Google Meet etcetera.) jag var nödgad att använda under coronatiden. Dessa kommunikationsformer underlättar oerhört då elevers fysiska frånvaro från klassrummet inte blir lika dramatiskt idag. Lärandet kan med framgång ske hemma utan att de fysiska lektionerna för den skull blir överflödiga.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Pandemin var och är kanske den enskilt viktigaste faktorn för att kollegiet ska röra sig framåt inom det digitala. Jag har imponerats av kraften i anpassningsförmågan och kollegors genuina strävan om att saker ska fungera trots att vi inte har fått träffa våra elever fysiskt. Vi har hjälpt varandra att hantera situationen och att utvecklas beträffande digitala verktyg. Utvecklingen har skett, och fortsätter ske, genom kollegialt samarbete.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Google Classroom och Google Meet.