Erik Säfsten

Foto på Erik Säfsten

Erik Säfsten

Polhemsskolan
Lund

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare som hjälper våra elever att klara sina studier.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Ökad visualisering, bättre feedback och mer flexibelt lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Underlättar och förbättrar på alla sätt.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Är ganska imponerad av mina kollegors stora engagemang och snabba utveckling. Aldrig förr har så många lärt sig så mycket på så kort tid. Personligen vet jag inte om det har påverkat mig särskilt mycket. Fortsatte i stort sett som förut med ungefär samma resultat.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vår skola är väldigt stor, så jag ser inte något enkelt sätt att svara på frågan. Framför allt har skolledningen gett oss stor frihet och starkt stöd att hitta nya vägar.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Förutom vanliga digitala läromedel utnyttjar jag Microsoft Onenote och skriver för hand direkt på datorskärmen. För visualisering använder jag Geogebra. Eftersom jag använt dessa och liknande system så mycket och länge (mer än trettio år) vet jag väl egentligen inte om något annat. Tänker att min undervisning egentligen är ungefär samma som den varit i tusentals år. En lärare står längst fram och leder ett antal elever i ett stort rum. Förnyelsen består mest av att kontakten med eleverna är mycket bättre och tekniken gör jobbet mycket enklare.

– Särskilt positivt är att kunna visa komplicerade matematiska sammanhang på datorskärm. Tredimensionell vektorgrafik och första ordningens differentialekvationer med riktningsfält är väl mina favoriter. Eleverna kan sitta och experimentera själva för att få en konkret förståelse för det som jag själv bara lärde mig som abstrakta formler. Ytterligare att stort lyft för eleverna är möjligheten till täta diagnoser och liknande för kunskapsuppföljning. Känner ibland att jag är som en gammaldags lågstadielärare som kan alla sina elever på sina fem fingrar. De digitala hjälpmedlen förbättrar min möjlighet att hjälpa eleverna på ett helt avgörande sätt.

– För mig är en bra lärare en engagerad lärare och de digitala läromedlen gör det enkelt att vara så bra som möjligt. Men de är inget allena saliggörande. Det är alltid pedagogen som gör det omöjliga möjligt för eleverna.