Erik Forssell

Foto på Erik Forsell

Erik Forssell

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare på Teknikprogrammet. Undervisar inom arkitektur, bild och digitalt skapande.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Lärplattformen Classroom är det jag har mest positiva erfarenheter ifrån. jag har provat en hel del, alltifrån Moodle (som var mycket bra) till kommunens egna plattformar (som har varit undermåliga). Classroom ger möjlighet att under tid bygga en solid kurs. Med dialog med elever, kollegor och föräldrar växer kursen, revideras, utvärderas konstant. Allt i realtid.
Under pandemin har kurserna fått högre kvalitet och kvantitet. Uppläggen är nu mer breda för att passa de flesta elever. Fördjupningsuppgifter och referenser är nu enkla att hitta.

– Med tydliga examinationsinstruktioner kan man på ett säkert sätt ge tydliga kommentarer med det omdöme eleven fick på momentet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Min lärarroll är nu mer dynamisk. Jag kan förflytta mig i ”rummet” på ett enklare sätt. Ibland som fysisk person i klassrummet, till en virtuell lärare i det digitala landskapet. Alltid tillsammans med eleverna. Jag kan röra mig i deras virtuella kreationer med hjälp av VR och kommentera detaljer ilandskap eller byggnader. Jag kan gå in deras virtuella konstgalleri som besökare, interagera med deras applikationer.

– Den digitala världen har alltmer blivit konkret i och med att AI slagit igenom. För mig så har denna revolution inneburit en mer spännande och bättre undervisning. Jag får positiv respons från eleverna, de har lättare att komma med konstruktiv kritik eftersom digital miljö är bekant för dem.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Jag satt redan i startblocken när coronapandemin tog fart. Det var som ett startskott för att realisera de verktyg som vi hade. Nu blev det verkligen relevant att använda dem i ett skarpt läge. Jag har upptäckt att många stora aktörer är villiga att dela ut licenser till elever under ett eller flera läsår. Formulerar man sig tydligt så brukar det lösa sig.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi arbetar givetvis i arbetslag där taket är högt. Vi hjälper varandra med såväl tekniska som didaktiska problem. Vi såg till att verktygen var enkla och intuitiva så att alla kunde hänga med, men samtidigt så släppte vi lös kreativiteten så att nya metoder utforskades. Vi har nu en fullt fungerande site, imitten.se, som används som plattform för elevarbeten. Vi uppmuntrar varandra att använda den.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Det finns så många webbtjänster och appar nu. För att nämna några tycker jag Cubity Goo är fantastisk. De modeller eleven gjort i Sketch-Up eller Revit appliceras på en fysisk yta. Jag som besökare kan då interagera med dessa. Jag kan ladda upp en hel klass arbete och vandra runt i klassens stadsdel.

– Gis. Allt med Gis är fränt! Under pandemin använde vi oss av applikationer som styrdes av Gis, allt från att följa pandemin till skogsbränder, miljöförstöring, stormar, folkgrupper, densitet och så vidare.