Sofia Johansson

Foto på Sofia Johansson

Sofia Johansson

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Gymnasielärare i idrott och hälsa, samt yrkeslärare inriktningkurser Bf. Undervisar kurser i gruppträning, styrketräning, träningslära, mental träning med mera. Man och tre barn, älskar att träna både löpning, skidor, gruppträning och bollsporter. Viktigaste sido-uppdraget just nu kanske är fotbollstränare i p09 Sandåkern.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2–5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Idrott är ett ämne där man ofta ska prestera i grupp. Genom att använda filmer kan eleverna ges möjlighet till differentierat arbete genom undervisning och uppgifter att göra hemma på egen hand utan att behöva prestera i relation till andra. Eleverna kan också få instruktioner, repetition, sammanfattningar, momentbeskrivningar digitalt, på ett annorlunda sätt som skapar intresse, motivation och förhoppningsvis inspiration.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Eleverna kan se och höra i förväg eller i efterhand, de kan då förbereda sig på ett annat sätt och kan se föreläsningar och uppgifter flera gånger. De kan också lyssna i egen takt, pausa och så vidare. De kan också öva praktiskt till filmer hemma. Detta har tagit idrottsämnet hem och med bra uppgifter kan vi faktiskt ha idrott och hälsa individuellt. Jag kan se saker som jag aldrig skulle få se i klassrummet. Det är fantastiskt.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Det är nog det enda positiva med pandemin, att vi tvingats till digital utveckling. Vi har tvingats till att utveckla vår undervisning och lärt oss väldigt mycket som vi kan använda när eleverna också är på plats. Filmade genomgångar, flippade klassrum, digitala uppgifter som inspirerar och så vidare

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har en bra kultur där vi delar med oss av vad vi kan och ett fantastiskt stöd på just vårt program i form av en it-pedagog som alltid är villig att hjälpa till och dessutom delta i klassrummet.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Powtoon, ett enkelt verktyg att skapa roliga filmer med. Kan både göras med animerade gubbar och pratbubblor eller mer verkliga bilder och text. Det är enkelt att arbeta med programmet och man kan få in så mycket mer i en film än i en muntlig instruktion eller enbart skriftlig text. Dessutom kan man lägga till både musik och tal om man vill. Finns massa olika användningsområden för detta. Inspirationsfilmer, presentationsfilmer, momentbeskrivningar, inbjudningar till temadagar, repetitionsfilmer – för att sammanfatta ett moment och förklara det viktigaste. Mina barn har till och med gjort sina egna kalasinbjudningar med hjälp av powtoon. Ett konkret exempel är att skapa en repetitionsfilm på momentet du haft och sedan ha en liten quiz efteråt. Jag brukar dessutom ge frågorna innan de ser filmen för att väcka lite intresse för filmen först.