Anneli Andersson

Foto på Anneli Andersson

Anneli Andersson

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är gymnasielärare och undervisar i Idrott, Psykologi och Mental träning.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det kan förstärkas genom att tydliggöra och stötta upp ramarna för undervisningen. Att göra undervisningen mer varierad, mer tillgänglig och roligare. Att kunna ge snabb feedback och att följa med i processen, med hjälp av exempelvis delade dokument och Google Classroom.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det är bra verktyg som gör undervisningen roligare och mer tydlig. Det kan vara en del arbete inledningsvis, men när du väl har skapat exempelvis en film, ett quiz eller en powtoon så finns de kvar. Det går också att skapa uppgifter/examinationer där eleverna får visa sina kunskaper och färdigheter på varierande sätt. Exempelvis genom powtoons, filmer och podcaster. Min upplevelse är att ifall eleverna vet (och godkänner) att andra kommer att kunna ta del av deras färdiga produkt så ökar motivationen och viljan att göra det bra.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Jag tänker att det har varit en nyttig, men tuff, erfarenhet och att vi som lärare fått träna på att vara flexibla och verkligen tänka utanför boxen. Det som har varit bra är att det blivit en nödvändig kompetenshöjning inom digitala arbetsformer, som kommer att leva vidare i skolan. Förutom nya arbetsformer har jag bland annat upptäckt vikten av att ha en tydlig planering som går att följa även om du inte är på plats, som uppdateras eftersom.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag upplever att många på vår skola generöst delar med sig av sina nya digitala arbetsformer till sina kollegor. Vi har återkommande ämneslag och utvecklingsgrupper där vi i olika konstellationer utvecklas tillsammans. Vi har även imitten.se en plattform där material från såväl elever som personal läggs upp för att inspirera och skapa nya idéer till arbetsformer.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Förutom att arbeta med podcasts med eleverna gillar jag menti.com, där jag enkelt kan skapa miniundersökningar i klassen kring ett ämne. Det kan vara att eleverna ska skatta sig kring hur mycket de använder sin mobil eller skriva vad de lärt sig på dagens lektion. Svaren skapar sedan visuellt överskådliga bilder (Staplar, procent, moln med pratbubblor med mera) som går att reflektera kring.