Araceli Calle-Fernández

Foto på Araceli Calle-Fernández

Araceli Calle-Fernández

Centrum för Integration och Flerspråkighet, CIFS
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en nyfiken människa som gillar att lära sig nya saker och lära ut dem. Jag jobbar som förstelärare i modersmål och som kartläggare av nyanlända elevers förkunskaper på Centrum för Integration och Flerspråkighet i Sollentuna (CIFS).

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Eleverna kan lära sig på flera sätt och visa sina kunskaper med alla sinnen och på ett kreativt sätt med hjälp av multimedia (text, bild, ljud, musik, video och grafisk design). De kan också samarbeta på gemensamma plattformar (exempelvis Jamboard) och ge/få återkoppling (exempelvis Mentimeter) anonymt eller icke anonymt, vilket gör att alla har en röst som i sin tur innebär att alla deltar. Dessutom möjliggör IT att informationen alltid är tillgänglig och att undervisningen kan enklare differentieras (till exempel choiceboards) och anpassas (till exempel talsyntes).

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg har för mig och mina elever varit en stor omvälvande och positiv händelse. Jag (och alla modersmålslärare) undervisar till elever i alla åldrar efter den ordinarie skoltiden när eleverna är trötta och vill vila och för att motivera dem började jag att skapa interaktiva och upplevelserika lektioner med fokus på kultur och natur.

– Digitala verktyg har också möjliggjort att jag kan stötta eleverna utanför skolan med bland annat instruktionsfilmer och att jag kan ha en relationsskapande roll som gör att elever från olika skolor lär sig av varandra via kurswebbplatser och gemensamma digitala aktiviteter.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Coronatiden har satt fart på skolans digitalisering. På min arbetsplats CIFS gick vi över till distansundervisning och det medförde en otrolig utveckling av kompetens hos alla lärare. Det uppstod också en vi-känsla och en delar-kultur som var mycket inspirerande och som gjorde att jag tog en aktiv roll genom att hålla föredrag och workshops om digitala verktyg i språkundervisningen. Jag kommer att fortsätta att dela med mig av mina kunskaper och erfarenheter och uppmuntra andra lärare att göra likadant. Kollegialt lärande och en stöttande ledningsgrupp är nyckeln för att lyckas med digitaliseringen av skolan.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– På CIFS jobbar alla lärare med modersmålsundervisning och studiehandledning på många skolor i Sollentuna kommun. Att förbättra lärarnas digitala kompetens har varit ett prioriterat område under de senaste åren och en Digitaliseringsmentorstjänst och en Digitaliseringsgrupp skapades innan coronatiden för att driva fram processen.

– Dessutom träffas hela personalen varje vecka för att lära sig av varandra i form av föredrag, grupparbete och workshops som ofta handlar om digitalisering. Just nu fokuserar vi på att göra Skolverkets kurs “digitalt berättande” och samplanera lektioner med ett gemensamt tema och ett mångfaldsperspektiv, det vill säga med ett flerspråkigt och mångkulturellt perspektiv i undervisningen som gör att lärare och elever med olika modersmål deltar i samma projekt. Det kan till exempel handla om att skapa multimodala böcker med berättelser på olika språk eller göra enkla filmer med favoritplatser från hela världen. Vi har också byggt en webbplats som ska fungera som kommunikationsplattform och mötesplats för att samla planeringar, lärdomar, resurser och ett urval av elevens arbete.

– Projektet är spännande därför att det handlar i slutändan om att ha ett nytt tankesätt som syftar till att hitta arbetsformer, metoder, nätverk, aktiviteter och multidisciplinära ämne som inte bara utvecklar elevernas språk och kunskaper utan också uppmuntrar kommunikationen och samarbetet mellan dem. De är globala medborgare som studerar på flera skolor och har olika modersmål men de är också “allas elever” och vi behöver skapa internationella mötesplatser som lär dem att leva i fred i ett alltmer globalt, mångkulturellt och digitaliserat samhälle.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Nearpod är ett fantastiskt verktyg för att skapa välplanerade lektioner med interaktiva och varierande aktiviteter. Elevens 100% deltagande är garanterad! Jag skapade en Nearpod om Machu Picchu som var en succé därför att det hade många inspirerande, interaktiva och korta uppgifter med text, bild, musik, video, frågor och tävlingar om den här underbara platsen. (https://nearpod.com/).

På sin blogg tipsar Araceli om fler verktyg och projekt.