Anne-Marie Lillsunde

Foto på Anne-Marie Lillsunde

Anne-Marie Lillsunde

Kaxberg förskola, Lina-Enhörna förskoleområde
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Biträdande rektor.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Barnen får ännu ett verktyg som gör att de kan utforska och utvecklas i dagens samhälle.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen är ett stöd i min roll då de hjälper mig att vara delaktig och fördjupar min kunskap om de lärprocesser som pågår.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Digitala möten har gjort att vi ändå kunnat fortsätta mötas och utvecklas tillsammans.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har ett kollegialt lärande där alla som arbetar få förskolan deltar. Alla ska ha chansen att få samma möjligheter att följa med i utvecklingen.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– OneDrive, Polyglutt