IKT-nätverket för förskolan i Södertälje

Foto på IKT-nätverket för förskolan i Södertälje

IKT-nätverket för förskolan i Södertälje

Södertälje

Presentation

Deltagarna i IKT-nätverket för förskolor i Södertälje kommun är nominerade som en permanent arbetsgrupp med representanter för de 13 förskoleområdena i Södertälje kommun. På bilden ovan syns delar av nätverket vid ett digitalt möte hösten 2021.

Vilka är ni och vad jobbar ni med?
– IKT-nätverket förskolan i Södertälje är ett kollegialt team som arbetar med kvalitet i undervisningen med stöd av digitalisering i den kommunala förskolan. I nätverket ingår representanter från samtliga Södertäljes förskoleområden.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Nätverkets gemensamma arbete ger barnen i förskolan förutsättningar att ta till sig kunskap och kunnighet på flera sätt med stöd av de digitala verktygen. Att ge barnen möjlighet att leka, upptäcka och att vara medskapare i det undersökande arbetssätt som genomsyrar förskolorna i kommunen – här bidrar tekniken på ett förtjänstfullt sätt. Tekniken blir en naturlig del av leken för barnen–  och metodiken för medarbetarna. Här är nätverket en viktig faktor för att det ska bli lätt att göra samt för likvärdighet och inkludering mellan olika förskoleområden i kommunen. Målet är att bidra till att barnen i förskolan ges förutsättningar att bli anställningsbara medborgare när de går ut gymnasiet mellan 2034 och 2039 beroende på när de tar studenten.

Hur arbetar ni på i nätverket för att få med hela förskolans personal på den digitala resan?
– Förskolorna i Södertälje har ett utpräglat nätverksarbete där de delar med sig av sina erfarenheter. Under året som har passerat har hela förskolan i Södertälje haft TeachMeet löpande under en hel vecka, där alla generöst delat med sig av hur de på olika sätt arbetar i sina lärmiljöer med och utan digitala inslag. Det fina är att var och en väljer, samt att de digitala inslagen inte är något vid sidan av – de är inkluderade i planering och arbete.

Har ni någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som ni gärna använder. Berätta vilken och varför ni använder den?
– Microsoft Office 365 och Teams – som vi använder som vår dagliga yta för vårt nätverksarbete. I vårt Teams ställer vi frågor, hjälper, stöttar och kommunicerar med varandra. Via vårt Teams kommer vi nära varandra trots att vi arbetar på olika förskoleområden över hela kommunen. Teams är vårt ”konferensrum” där vi har dokumentation, nätverksmöten, fortbildningar och nära till varandra. Alla förskolor har Teams och arbetet fortgår i olika konstellationer med stark närvaro av kunskapsdelning.

Se också nätverksmedlemmarnas personliga presentationer:

Amanda Hällqvist, förskollärare, Svingeln förskola

Anna Thunstam, förskollärare, Mölnbo förskola

Anne-Marie Lillsunde, bitr rektor, Kaxberg förskola

Claudia Odell, förskollärare, Rösberga förskolecenter

Ellinor Hallerström, förskollärare, Vattentornet förskola

Jessica Nilsson, barnskötare, Ljungbacken förskola

Frida Hansson, barnskötare, Glasberga förskola

Karin Cederblad, förskollärare, Björkängs förskola

Lise-Lott Rådbjer, bitr förskolechef, Rosenlund/Fornhöjdens förskoleområde

Mariam Kourie, förskollärare, Björkens förskola

Mikaela Hynninen, administrativ chef, Gullpudran förskola

Mirjam Lindberg, förskollärare, Kaxberg förskola

Rebecca Backholm, utvecklingsledare, Måsens förskola

Susanne Ivarsson, förskollärare, Hölö förskola

Tina Langevik, pedagogista, Lärande och hälsa