Mariam Kourie

Foto på Mariam Kourie

Mariam Kourie

Björkens förskola, Ronna förskoleområde
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Mitt namn är Mariam och arbetar som förskollärare på en större förskola. Just nu arbetar jag med 3-5 åringar.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2–5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Hundraspråksprincipen är en stor del av barnens vardag där barnen kan uttrycka sig på hundra olika språk och ett av språken är IT. IT erbjuder barnen ett ytterligare sätt att uttrycka sig på och det bästa med det hela är att de digitala verktygen kan användas i alla undervisningsformer på förskolan relaterat till läroplanen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– För mig är digitala verktyg ett läromedel som både utmanar och stöttar barnen i undervisningen. För mig innebär det att jag får möjlighet att vara medforskande i barnens processer på ytterligare ett sätt.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Under coronatiden så har digitaliseringen varit väldigt viktig för vårt kollegiala lärande. Det har varit ett sätt för oss att kunna nå ut till hela organisationen i och med restriktionerna där fysiska träffar uteblev. Att vi har kunnat träffas digitalt har hjälpt oss att fortsätta vårt utvecklingsarbete med barnen och vår undervisning.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– På vår förskoleenhet har vi ett eget IKT-nätverk samt workshops.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Polyglutt har varit en stor favorit och tillgång i vår undervisning där nyfikenheten för inlästa böcker har blivit större. Utöver Polyglutt så är USB-ägg en favorit där både vi vuxna och barn får utforska och se saker som våra ögon inte kan se.