Mikaela Hynninen

foto Mikaela Hynninen

Mikaela Hynninen

Gullpudran förskola, Mariekäll-Saltskogs förskoleområde
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– IKT-utvecklare på förskolan.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5–10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vi tänker att IKT ska vara ett komplement till allt annat vi gör, att det ska finnas tillgängligt för barnen i deras verksamhet och användas tillsammans med allt vi gör.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– När jag planerar inför besöken på IKTeket så ser jag till barnens intresse, vad avdelningen arbetar med för projekt för att kunna stötta och få fram det digitala både under besöket men även på deras avdelning.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Förskolan har haft det svårare att arbeta med det digitala, men känner att vi börjar komma i gång ordentligt nu.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har då IKTeket där barn och pedagoger gör dagliga besök från hela organisationen, jag som IKT utvecklare är ute på förskolor och stöttar och ser hur de kan få in det digitala mer i verksamheten. Workshops för pedagoger.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
– Just nu arbetar vi mycket med Green Screen och de får in så mycket genom att arbeta med den i verksamheten.