Emelie Hahn

Foto Emelie Hahn

Emelie Hahn

vinnare av Guldäpplet 2020
Uppsala

Presentation

Emelie Hahn, lärare i tyska och So-ämnena och IKT-pedagog på Gränbyskolan i Uppsala. 

Juryns motivering:
”För ett målmedvetet arbete med att utveckla språklig och kulturell kompetens liksom digital kompetens och omvärldskunskap hos eleverna. Emelie inspirerar eleverna till delaktighet och till kontakt med elever i andra länder, upplevelser och erfarenheter som många annars inte får.

Elevernas lärande utvecklas och förstärks med ökade möjligheter att lyckas och att nå sina individuella mål. Hon är starkt drivande i sin egen skola och inspirerar kollegor, både i lokala, nationella och internationella sammanhang.”  

Guldäpplets forskardialog
Emelie presenterade sitt arbete i Guldäpplets forskardialog hösten 2020.
Tema: Världen i klassrummet genom digitaliseringens möjligheter
Se webbinariet i efterhand