Anna Bergström

Anna Bergström

2:a pris Guldäpplet 2018
Skellefteå

Presentation

Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola 7-9 i Skellefteå

Juryns motivering: ”För att hon med hjälp av digitala verktyg omsätter läroplanens intentioner i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar, för att nå optimal inlärning och personlig utveckling.”

Guldäpplepodden med Anna Bergström