Kristina Alexanderson

foto Kristina Alexandersson

Kristina Alexanderson

finalist Guldäpplet 2010
Stockholm

Presentation

Kristina Alexanderson, lärare i svenska och samhällskunskap på Enskilda gymnasiet, Stockholm, utbildningsansvarig för Webbstjärnan, finslit till Guldäpplet 2010.

Juryns motivering:

Kristina Alexanderson, lärare i svenska och samhällskunskap på Enskilda gymnasiet, Stockholm, utbildningsansvarig för Webbstjärnan, sporrar elever att arbeta publicistiskt och skapande, undersökande och källkritiskt med internet och webb. Hon har inspirerat elever över hela landet att använda digitala verktyg för skrivandet och lärandet i skolan.

Läs mer: Samtalet i de sociala medierna ger nya dimensioner till samtalet i klassrummet, intervju med Kristina Alexanderson