Jenny Edvardsson

Foto jenny Edvardsson

Jenny Edvardsson

2:a pris Guldäpplet 2015
Kristianstad

Presentation

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad, förstelärare i svenska/språkutveckling/IKT, andrapristagare Guldäpplet 2015.

Juryns motivering:
Med ett brinnande engagemang, pedagogisk variation och ny teknik introducerar hon nya sätt att lära som fångar och sporrar eleverna. Med ambitionen att alla ska kunna ta del av undervisningen, oberoende av vilka förutsättningar de har, arbetar hon med sina gymnasieelever för att utveckla deras språkliga förmåga och historiska perspektiv. Hon söker skapa en klassrumsmiljö där alla elever kan delta i gemensam läsning, diskussioner och skrivuppgifter. En klassrumsmiljö som förenar högläsning, Youtubefilmer, bloggar och digitala verktyg.

Läs mer:
Digitala verktyg ska tillföra lärandet något, intervju med Jenny Edvardsson