Cecilia Johansson

foto Cecilia Johansson

Cecilia Johansson

vinnare av Guldäpplet 2015
Sollentuna

Presentation

Cecilia Johansson, ämneslärare i svenska och historia, årskurs 7–9 på Helenelundsskolan i Sollentuna och fil lic i historia, vinnare av Guldäpplet 2015.

Juryns motivering:
Cecilia hittar nya sätt att ta till vara alla elevers berättarglädje och kreativitet. Fler elever gynnas och engageras, inte bara de som har kommit långt i historieämnet. Cecilia Johansson har också studerat den egna praktiken i ett forskningsarbete kring mötet mellan sociala medier och historieundervisningen. Hon bidrar kontinuerligt till det gemensamma samtalet kring pedagogik i sociala medier och för resonemang med kollegor på den egna skolan och i kommunen liksom med kollegor i hela landet kring sina iakttagelser och slutsatser.”

Läs mer:
Internet är en arena där jag kan fördjupa och utvidga undervisningen, intervju med Cecilia Johansson