Gunilla Almgren Bäck

foto Gunilla Almgren Bäck

Gunilla Almgren Bäck

Guldäpplejuryns särskilda pris 2011
Mölndal

Presentation

Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog Mölndals kommun och vid GR-utbildning i Göteborg, har tilldelats Guldäpplejuryns särskilda pris 2011. Ett pris som juryn kan tilldela ”en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av IT och medier”.

Juryns motivering:

Juryns särskilda pris 2011 tilldelas Gunilla Almgren-Bäck, specialpedagog i Mölndal och vid GR-utbildning i Göteborg, för hennes arbete med att göra skolan ”tillgänglig för alla”. Hon har lyft på nya stenar, pedagogiskt och tekniskt, hon har omprövat och förnyat, följt forskning och med entusiasm och energi fört sina och andras erfarenheter vidare till en stor krets, lokalt, regionalt och nationellt.

Gunilla har framgångsrikt verkat för skoldatatek och kompetensutveckling inom området, framför allt i västsvenska kommuner. Hon har under många år utvecklat och givit spridning till digitala lösningar för elever med behov av stöd, avgörande för många elevers möjlighet att nå framgång i skolan.

Läs mer: Lärmiljön ska anpassas efter elevernas behov – inte tvärt om, intervju med Gunilla Almgren Bäck