Camilla Askebäck Diaz

foto Camilla Askebäck Diaz

Camilla Askebäck Diaz

Södermalmsskolan
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som Ma-lärare i åk 9 samt förstelärare i digitala verktyg. I min roll som förstelärare handleder jag mina kollegor samt driver utvecklingen inom pedagogik och digitalisering framåt på den egna skolan. Då jag själv vill utvecklas försöker jag hela tiden fortbilda mig och anta nya utmaningar, just nu innehar jag både Apple Professional Learning Specialist- certifikat och Microsoft Innovative Educator Expert-certifikat och är utvald som “EU Code Week Leading Teacher” för Sverige. Utöver min lärartjänst bloggar, föreläser och skriver jag om digitalisering i olika sammanhang. I sociala medier kan ni nå mig på @Askeback på twitter och i facebookgrupperna “IKT-verktyg” samt “Escape the classroom – Sweden” som admin.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT kan jag och mina elever arbeta på ett sätt där digital teknik och digitala verktyg i samspel skapar nya innovativa arbetssätt, och tillsammans med en god pedagogisk förankring leder det förhoppningsvis till en förstärkning av lärandet med ett större engagemang.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen har för mig inneburit ett lättare sätt för mig att möta varje elev på en individnivå, skapa guldkant på motivationen och skapa interaktivitet för engagemang i klassrummet samt en tillgänglighet för strukturer och kommunikation. Att lätt kunna få en överblick och sammanställning ger mig information om hur jag behöver förbereda kommande lektioner samt att lättare kunna återkoppla och synliggöra lärandet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Mitt absoluta favoritverktyg i klassrummet är Mentimeter, ett verktyg som har oändliga möjligheter i användningsområden, både inför lektion, under lektion och i avslut av lektion. Rösta, Öppna svar, Ordmoln, Fördela poäng, Bildrösta, Q&A och möjliggör många olika tillfällen till feed up, feedback och feedforward i undervisningen på gruppnivå.

Foto: Stefan Borg

Camilla Askebäck Diaz webbplats