Camilla Göransson

foto Camilla Göransson

Camilla Göransson

Gantofta skola
Helsingborg

Presentation

Från och med höstterminen 2019 verksam vid Snyggstorpsskolan i Klippans kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är legitimerad lärare i svenska, engelska och bild årskurs 4-9. Undervisar på högstadiet i svenska och engelska. Jag är en Gleerup Superuser på skolan. Arbetar inkluderande med IKT för att entusiasmera eleverna och sporra dem till att jobba hårdare för att nå sina mål. Målet är också att göra undervisningen mer varierad och rolig.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det finns flera inlärningsstilar och många gynnas av audiovisuella medel blandat med traditionella metoder.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det underlättar min vardag avsevärt och jag kan fokusera mer på barnen än på själva för- och efterarbetet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag jobbar mycket med flashcards och en app som heter ankiapp och i språkutvecklande syfte jobbar vi ibland med SMule för att eleverna ska våga använda engelskan i form av sång (karaokee), när vi jobbar med reklam använder vi ett bildredigeringsprogram KnockoutHd. Apparna hittas på appstore.