Camilla Söderström

foto Camilla Söderström

Camilla Söderström

Stordammens skola
Uppsala

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare i förskoleklass på Stordammens skola sen snart 4 år tillbaka. Tidigare har jag jobbat på en resursskola och på förskola. I mitt jobb i förskoleklass har jag förmånen att jobba med nyfikna, öppna och lärsugna 6-åringar. Detta är en del av mitt arbete, den andra delen är att inspirera och sprida kunskap om digitalt lärande och användande. Detta gör jag bland annat genom workshops under studiedagar för kollegor på skolan. Jag har även hållit workshop för lärare på övriga skolor i kommunen. I min roll som nätverksledare för förskoleklasser i Uppsala kommun får jag också där möjlighet att inspirera och stötta andra i kommunen i deras användande av digitala verktyg.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– I princip alla elever som jag möter är aktiva konsumenter av digitala verktyg, det är en del av deras vardag. Det som sporrar mig allra mest är att se hur eleverna ”tar över” den digitala världen och gör den till sin – de tar initiativ, producerar, skapar och lär. Personligen brinner jag lite extra för programmering. Genom IT ges möjligheter till lärande inom alla ämnen, men även sociala färdigheter tränas genom samarbete, resonerande och kommunikation. När vi sätter igång vårt programmeringsprojekt i samband med den internationella rörelsen för att uppmuntra datavetenskap ”Hour of Code”, så är eleverna nyfikna men oftast helt okunniga. Snart är programmering deras favoritlektioner. Och efter några månader svänger sig de sig vant med termer som ”villkor”, ”buggar” och ”loopar”.

– Med IT och internet så kommer även en del oönskat närmare. Genom vårt arbete med att skapa trickfilmer bland annat genom Green Screen och egna ”fake news” får eleverna tidigt ett källkritiskt perspektiv. Många elever lär bättre genom repetition. Vi tittar på filmer på UR och You Tube i olika sammanhang. Oftast skapar jag sen QR-koder som eleverna kan scanna in så de kan se dessa filmer flera gånger och då få kunskaperna befästa.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg har gett mig verktyg att inkludera och utmana allaelever, oavsett om eleverna har svenska språket, problematik, intresse för läs och skriv eller matematik. Det är ett aktivt arbetsverktyg för mig och jag är övertygad om att digitala verktyg, har möjlighet att bidra till lärande inom alla ämnen.

– Genom att använda så kallade öppna appar, ges fantastiska möjligheter att kombinera traditionellt skrivande, läsande, matematikförståelse, musicerande, skapande, lärande med IT. Elevernas utveckling och lärande blir tydlig både för dem själva och för mig som lärare. Den blir multimodal, dokumenteras, kan delas och få en mottagare. Alla har olika lärstilar (lär och uttrycker sig bäst på olika sätt) och IT ger eleverna större chans att lyckas. Att ha en känsla av att lyckas är en framgångsfaktor i sitt lärande. En ytterligare fördel är att elevernas lärande kan dokumenteras, så att jag kan ta del av detta sen för att kunna utmana eleven vidare och för att planera vidare undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag är en app-mashup’are, älskar att blanda appar hejvilt för få ut det bästa. Men är jag tvungen att välja en app som favorit blir det Scratch Jr. Det är en app som appellerar till alla barn oavsett förkunskaper eller intressen och även kön (programmering är något som det ofta är pojkar som ägnar sig åt). Här kan alla elever skapa berättelser, träna läs och skriv, språkförståelse, matematik, spela in röster och ljud, skapa spel, fotografera sin egen verklighet och ta in i sitt programmeringsprojekt. En ytterligare fördel är att Scratch dessutom finns för äldre elever, det är ett programmeringsspråk som kan följa eleverna under hela skolgången och som bygger på samma principer som textbaserade programmeringsspråk.

– När vi börjar vårt programmeringsprojekt i december är det med start i det analoga. Efter ett par månader knyts dessa analoga upplevelser ihop med digitalt programmerande. Eleverna ska få möjlighet att bygga upp en gedigen förståelsen för olika begrepp, instruktioner, ordning, buggar. Jag har upplevt hur elever som inte haft dessa grundkunskaper hamnar i ett planlöst knappande och inspelade av röster och att de sen snabbt tröttnar.