Carolina Nilsson

foro Carolina Nilsson

Carolina Nilsson

Karlbergs skola
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare med inriktning på digitalisering och är nyligen också utbildad Appleteacher. På skolan är jag med i ledningsgruppen och genom det är jag en av dem som organiserar och håller i olika interna fortbildningar. Jag är även delaktig i skolans Erasmus och eTwinningprojekt. I min yrkesroll, med fokus på digitalisering brinner jag för att hjälpa alla elever, oavsett funktionsvariation till ett lustfyllt och anpassat lärande. I området har vi Diginätverk Norrmalm. Syftet med det är att gruppen ska utvecklas digitalt inom olika behovsområden och sedan sprida den kunskapen lokalt på skolorna.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag tror att elevernas lärande förstärks eftersom användandet av digitala verktyg är motiverande genom sin möjlighet till kreativa användningsområden. Digitala verktyg är en naturlig del av våra elevers vardag. Du kan anpassa och erbjuda eleverna ett lustfyllt lärande då digitala verktyg skapar fler möjligheter att visa sina kunskaper, individuellt och i grupp. Oavsett funktionsvariation hos eleven går det näst intill alltid att anpassa arbetet med hjälp av digitala verktyg.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– All min planering och den mesta av kommunikationen sker digitalt, vilket underlättar mitt arbete. Jag har det mesta samlat på ett och samma ställe. Planeringar i Office365 kan enkelt delas med kollegor vilket underlättar vid samplaneringar och för eventuella vikarier. I användandet av digitala verktyg kan jag enklare individanpassa uppgifterna till eleverna så var och en övar på det den behöver. Digitala verktyg är för mig en självklarhet för ett gemensamt lärande i klassrummet. Du kan projiciera elevarbeten på en större skärm, vilka i sin tur kan ligga till grund för övriga elevers lärande och utveckling. Lärandet blir synligt. Dessutom motiverar digitala verktyg eleverna, men det är av yttersta vikt att du som pedagog ger eleverna uppgifter som är utvecklande och såklart följer Lgr11. Utvärderingar av teman eller enstaka lektioner görs enkelt och kan omgående presenteras för eleverna och vara grund för kommande planeringar.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det finns flera webbtjänster som är bra, men jag arbetar aktivt i webbtjänsten Inläsningstjänst. Det gör jag med alla elever, oavsett deras förmåga att läsa och ta sig an text. Då läsförståelsen och förmågan att tänka kring och samtala om text är så viktig, både i skolans värld och för övrigt, är det en tjänst som passar mycket bra att använda inom detta lärandeområde. Jag använder tjänsten på individnivå, men även i par eller gruppnivå. Eleverna kan till exempel lyssna på en text enskilt i förberedande syfte inför en lektion eller under lektionstid. I par eller i större grupp kan eleverna lyssna på text, både med eller utan inläst bok och samtala om texten på olika sätt.– eTwinningprojekt med andra länder gör att eleverna på ett naturligt sätt skapar förståelse för att digitaliseringen är naturlig del i vår vardag. Kontakten mellan och arbetet i klasserna genomförs alltid med olika digitala verktyg och tjänster, passande till projektets syfte och mål. eTwinninportalen är även den en naturlig del för kommunikation mellan skolorna och delning av olika arbeten. Kreativiteten i projekten samt att elevarbetena har en ”riktig” mottagare gör att kreativiteten och lusten hos barnen är stor.