Bengt Mattsson

foto Bengt Mattsson

Bengt Mattsson

Grimstaskolan
Upplands Väsby

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 60 år och har jobbat som musiklärare sedan 1987, huvudsakligen på högstadiet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Elevernas utvecklar flera förmågor samtidigt eftersom de analyserar, kommunicerar och associerar genom att använda olika webbtjänster, appar och program. Det blir ett större ansvarstagande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Bättre struktur i undervisningen, större tillgänglighet till specifika arbetsuppgifter, större möjligheter att individualisera.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
1. Soundtrap ger möjlighet att skapa musik på alla nivåer både analogt och digitalt.
2. HDpiano.com valfrihet att välja vilka låtar de vill spela samt på vilken nivå.
3. Chordify strukturerar vilka låtar som helst med ackord , tempo, tonarter.
4. Singa övar sånger