Birgitta Engdahl

foto Birgitta Engdahl

Birgitta Engdahl

Solklintsskolan
Gotland

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jobbar nu sedan sex år tillbaka i Oasen, på Solklintsskolan Slite, som är en samundervisningsgrupp med åldrarna åk 4-9. Undervisar i alla teoretiska ämnen här. Tillsammans med och utav mina elever i samundervisningsgruppen har jag fått den bästa utbildningen i den digitala världen. Här utgör de digitala verktygen ett enormt stöd och avgörande komplement för många.

– Är tekniskt orädd och har med åren också insett betydelsen av att jobba med teknisk sans i denna uppsjö av olika digitala verktyg och att se värden bortom det tekniska med hjälp av digitala verktyg. Ansvar, hänsyn, respekt och empati blir begrepp som kan bli diskussionsämnen på en mycket närmre nivå då den digitala världen gjort entré. De senaste 25 åren har jag i huvudsak jobbat på Solklintsskolan. Mina ämnen har varit Hem- och konsumentkunskap och So.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det är enklare att som lärare skapa tydliga, inspirerande och informativa uppgifter med bra layouter, färg, form, text, bildstöd och i delmål. Och för elever i allmänhet och elever med språkstörningar, dyslexi, annat modersmål med mera, få möjlighet att få texter upplästa, se korta filmer, reflektera, repetera och jobba i sin egen takt. Gäller alla ämnen.

– Enkelt att ges möjlighet att pröva och ompröva, jämföra källor och aktivt söka utifrån nyfikenheter med mera. I dag finns det massvis med texter, inte bara det i läroboken eller det läraren tar fram. Det blir också enklare för eleven och vårdnadshavare att se över individuella planer och mål med delmål.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Från färgstenciler, flanellografer, smalfilmsprojektorer, bandspelare, overheadapparater och skrivmaskiner till dagens teknik är det pedagogiska upplägget inte mer förändrat förutom stegen mellan de olika läroplanerna. Däremot väcker dagens teknik kreativiteten hos mig som lärare långt mer än tidigare. Nutidens teknik spar tid och gör det möjligt att skapa anpassat material på helt andra villkor.

– Under lektionerna kan eleverna att jobba mer individuellt, laborativt oavsett ämne, och kreativt utan större materialkostnader. Jag som lärare intar då vid dessa tillfällen rollen som bollplank och coach.