Axel Karlsson-Kraft

foto Axel Karlsson-Kraft

Axel Karlsson

Stenungskolan
Stenungsund

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 45 år, bor i Stenungsund med min familj. Jag brinner för musik och teknik både på jobbet och på fritiden. Efter många år som musiklärare, jobbar jag nu som tekniklärare och utvecklingsledare i digitalisering.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Framför allt när det kommer till tillgängligheten runt lärande. Till ett exempel ett väl fungerande LMS (Learning Management System), en lärplattform som Google Classroom, bidrar till att kommunikationen med och mellan eleverna underlättas. Respons, kamratrespons och formativ bedömning blir en naturlig del av inlärningssituationen.

– Multimodala tjänster gör också att arbetsområden kan belysas från flera håll och genom flera media. Det öppnar upp för en ökad förståelse men också för oanade redovisnings- och dokumentationsformer, allt från filmer och bilder till rörliga 3D-modeller och ritningar. Flera undersökningar om framgångsfaktorer visar också att kompensatoriska verktyg kopplade till de pedagogiska plattformar och digitala läromedel som används, underlättar inlärningen på elevernas villkor. Möjligheterna kring att arbeta med flera olika typer av digitala verktyg, Chromebook, iPad, dator etcetera., utifrån situationens och elevens behov förenklas och sambandet blir tydligare när man utgår från en gemensam plattform.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Väldigt mycket hela vägen. Från planeringsstadiet, där möjligheterna är enorma vad gäller tillgänglighet på stoff, idéer och material. Där jag för att öka förståelsen för ett arbetsområde kan använda mig av en rad olika tjänster, resurser/appar och media. Möjligheterna till en digital delakultur kollegor emellan för att dela med sig av lektionsinnehåll och erfarenheter. Att nå ut till eleverna via LMS till exempel Google Classroom för att i förväg lägga upp och schemalägga innehåll och struktur för en lektion, riktat mot en lärgrupp eller enskild elev.

– I klassrumssituationen blir digitala verktyg och tjänster i det närmaste oumbärliga när det kommer till möjligheterna som ges. Instruktioner, programmering, dokumentation, ritningar, CAD-modeller, allt på samma ställe, delat med varandra för respons och tips. Bedömning, formativ bedömning direkt under arbetes gång. Föräldrakontakter genom bedömningsverktyg (Unikum) eller automatiska veckobrev (Classroom) med en sammanfattning över veckans händelser underlättar och inkluderar målsmän i skolarbetet. Gemensamma kalendrar för att hålla koll på allt ifrån skolans kalendarium till “klasskalendrar” och “kurskalendrar”, allt knutet till samma plattform.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Här måste jag lyfta fram G-suite och Google for education. Som jag nämnde ovan är det en väldigt användbar resurs att ha alla system knutna till samma plattform. Googles egna appar, dokument, slides, formulär, sheets, sites och så vidare, allt sparas på Google Drive, tillgängligt på Classroom och därifrån till Google Calendar. Lätt att komma åt från vilket verktyg som helst.

– Ett exempel: Inför en lektion om design lägger jag upp uppgiften på Google Classroom, kanske tillsammans med länkar till videoklipp som förklarar mer på djupet vad uppgiften handlar om. Om flera instruktioner behövs under lektionen, kan jag schemalägga dem till en viss tidpunkt om så skulle behövas. I uppgiften ska eleverna ta fram en 3D-modell. I det här fallet används tjänsten tinkercad.com (eleven loggar in med sitt edu-Googlekonto). När eleven är klar skickar hen in den färdiga 3D-modellen via Classroom och jag skriver ut den på en 3D-skrivare. Eleven kanske skriver en kortare teknisk rapport, fotar av sin skapelse eller bifogar en ritning och lämnar in uppgiften.