Annika Styhr

foto Annika Styhr

Annika Styhr

Skytteholmsskolan
Solna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en teknikälskare som tycker mycket om att arbeta inom den digitala världen tillsammans med mina elever som går på mellanstadiet. Vi utforskar och fördjupar oss i allt som vi kan och kommer över. De ämnen som jag undervisar i är biologi, fysik, kemi, matematik, svenska och teknik. Det finns inget ämne som inte går att arbeta med digitala verktyg.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det påverkar många sinnen och är väldigt anpassningsbart.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det är till stor hjälp att planera, förbereda, undervisa och utvärdera med hjälp av digitala verktyg. Det är tidseffektivt; lätt modifierat så att undervisningen anpassas utifrån alla elevers olika behov och variationer.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Bingel; så bra för eleverna på mellanstadiet, de har allt läromedel där, de kan både arbeta samt göra läxor. Den är uppbyggd så att eleverna upplever att de blir motiverade att arbeta och att fördjupa sina kunskaper genom att kunna förbereda sig hemma och/ eller i skolan.