Annika Sjödahl

foto Annika Sjödahl

Annika Sjödahl

Gröna Dalenskolan
Håbo

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska och engelska med behörighet från årskurs 3 till och med gymnasiet. Under mina 20 år som lärare har jag främst undervisat i svenska och engelska på högstadiet. Sedan min examination från Uppsala Universitet har jag alltid upplevt mitt yrke som otroligt kreativt, utmanande och något jag utvecklas genom. Jag upplever att jag utvecklas både genom eleverna och deras frågor, men även tillsammans med kollegor. Jag har ett stort kontaktnät både genom personliga kontakter men även via nätet. Det gör att vi tillsammans kan utmana men även stötta i vår yrkesprofession. Jag startade både en facebookgrupp i svenska för åk 6-9 men även en i engelska i syfte för lärare att lära tillsammans och dessa grupper upplever jag har stöttat både mig men även många andra då det är stora grupper idag.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att använda IT som en del i undervisningen för att både motivera och skapa tillgänglighet kan man på ett smidigt sätt fokusera på både skolans värdegrunds- och kunskapsuppdrag. Jag upplever att multimodalitet motiverar och kan fånga elever att intressera sig för läsning, diskussion och skrivandet i syfte att skapa förståelse för sig själv och sin omvärld. Det är en viktig ingång för att fånga elever som inte är lika motiverade. Genom internet och datorer kan elever ges möjlighet att få ett sammanhang, en kontext, där skolan inte blir en isolerad arena utan den kunskap som förvärvas i skolan får ett syfte där eleverna förstår innebörden i att kunna leva och verka i samhället. Innehållet i undervisningen måste dock utgå ifrån aktuella och meningsfulla uppgifter där IT mm inte är syftet utan ett stöd i just att hitta och fånga intresset. Att hitta den motivationen upplevde jag inte på samma sätt innan jag kunde använda IT.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med erfarenhet upplever jag att jag inte lika ofta behöver fundera över struktur utan det bygger jag in i uppgifterna där syftet skapar motivation. Debatten går ibland att elever inte kan fokusera men om uppgifterna är motiverande och satta i en kontext så blir det strukturen. Jag kan också genom att vi arbetar i digitala verktyg fokusera på att ge feedback som blir synlig för eleverna och som finns tillgänglig. Jag kan ta med mig min planering hem och elevernas arbeten, utan att behöva släpa på det – det finns lagrat och tillgängligt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det beror helt på syfte och innehåll i undervisningen. Just nu arbetar vi med mansnormen och främlingsfientlighet och då tycker jag att elever kan hitta utmanande frågor ibland annat En riktig man. Vi har även använt oss av både podd, film och att skriva tanketexter inför deras slutuppgift som vi kommer att skriva i en låst yta. Detta arbeta kommer att finnas på ämnesspanarbloggen inom kort. I arbetat med främlingsfientlighet så läser eleverna en bok, diskuterar och skriver digital läslogg samt får frågor via en annan app som heter RealityCheck.