Anne-Marie Lillsunde

foto Anne-Marie Lillsunde

Anne-Marie Lillsunde

Lina – Enhörna förskoleområde
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Biträdande rektor på förskola

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Vi kan fördjupa barnens kunskap och nyfikenhet genom de digitala verktygen, hela världen öppnar sig och kommer nära.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag kan undervisa på många olika sätt och kan arbeta mer effektivt då jag inte på samma sätt är knuten till en plats. Min roll har också blivit mer stöttande, både i barngrupp och med kollegor. Jag kan tipsa om nya infallsvinklar eller metoder, just nu använder vi filmning som en metod för att utveckla vår undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Polyglutt! Inlästa sagor på många olika språk, även med tecken. Barnen kan lyssna och läsa själva eller tillsammans med pedagoger, i liten eller större grupp. Appen kan verkligen användas på många olika sätt och gör så att barnen får höra och uppleva sagor och berättelser på ett enkelt och lätttilgängligt sätt.