Anna-Linnéa ”Nea” Olsson

foto Anna-Linnea Nea Olsson

Anna-Linnéa "Nea" Olsson

Rösjöskolan
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en lärare som arbetar i en årskurs 3. Mina hjärtefrågor är att skapa inkluderande lärmiljöer och en tillgänglig undervisning för alla. I arbetet för en tillgänglig och inkluderande skola har jag tillsammans med en kollega drivit ett fortbildningsprojekt för lärare och annan pedagogisk personal genom användning av en virtuell miljö. I en datorsimulerad undervisningssituation får pedagogerna öva att undervisa en klass bestående av digitala avatarer. Programmet vi har arbetat med är en direkt samverkan med ett universitet i Los Angeles, California State University Northridge.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom vårt fortbildningsprojekt har vi utbildat flertalet lärare och annan pedagogisk personal ibland annat lågaffektivt bemötande, hur man använder positiv specifik feedback för bästa effekt, samt hur man engagerar alla elever. Att på detta unika och mycket effektiva sätt träna personalens förmågor i en virtuell miljö kommer inte bara enskilda individer eller klasser till gagn, utan samtliga elever på skolan!

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg är en förutsättning för att genomföra en fortbildning med hjälp av datorsimulering. Även kontakterna med universitetet är beroende av digitala verktyg. På det sättet har digitala verktyg en direkt påverkan på mitt arbete som handledare.