Anna Mauritzson

foto Anna Mauritzson

Anna Mauritzson

Skogshöjdens skola
Trollhättan

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i idrott och hälsa och arbetar i år 7-9.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Som elev är det viktigt att få ”syn” på sitt egna lärande och få möjligheten att utvecklas utifrån sina egna behov. IT är ett viktigt stöd och hjälpmedel i denna process.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg skapar struktur och minskar för- och efterarbete. Olika plattformar gör att inget material försvinner och jag når ut till både föräldrar och elever.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Google Classroom är en oumbärlig plattform. Även iMovie och en Qr-reader.
I Classroom lägger jag in temauppgiften (t.ex tema redskap). Eleverna dokumenterar sin inlärning och redigerar den med hjälp av iMovie. De filmar in sina olika rörelser, jämför och utvecklar sig. De kan också se youtube-klipp på rörelsen om de använder en Qr-reader, som dirigerar dem till rätt film. Undervisningen blir formativ när eleverna gör kamratbedömningar utifrån sina filmer och klipp.