Anna Kindblad

foto Anna Kindblad

Anna Kindblad

Solbergaskolan
Gotland

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Speciallärare tal- och språkklasser, undervisningsgrupp för elever med språkstörning.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag använder digitala resurser dels som förstärkning av min undervisning men främst är det ett sätt att göra lärandet tillgängligt för alla. IT är en del av vardagen i allt från bildstöd, strukturstöd, filmer, appar och program till användningen av alternativa verktyg.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala resurser och verktyg underlättar mycket i min lärarroll. Jag gör mycket eget material i olika program och då är de digitala verktygen en förutsättning för att det dels ska vara möjligt att göra eget material men också för att kunna använda materialet på bästa sätt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det finns så många möjligheter för elever både med och utan språkliga nedsättningar att utveckla sitt språk, sin kommunikation och sitt lärande genom IT. Olika bildstödsprogram som inPrint och symwriter använder jag dagligen för att tydliggöra undervisningen på olika sätt.