Johan Sköld

foto Johan Sköld

Johan Sköld

Forshagaakademin
Forshaga

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk på Naturbruksprogrammet och Språkintroduktionsprogrammet. Dessutom är jag förstelärare inom IKT. Sedan ett antal år tillbaka arbetar jag med webbpublicering av elevarbeten.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med utbildning i och tillgång till digitala verktyg ges alla elever i större utsträckning likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan. Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd kan få ett förstärkt lärande med digitala verktyg och därmed bättre inkluderas. Även högpresterande elever kan ges ytterligare utmaningar med hjälp av digitala verktyg. De digitala verktygen gör det möjligt att transformera undervisningen och lärandet så att eleverna kan använda alla kanaler som finns idag, både som konsumenter och producenter.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– En del av min lärarroll är numera att hjälpa eleverna förstå hur verktygen ska användas så att de kan bidra till att eleverna utvecklas så långt som möjligt. De digitala verktygen både möjliggör en utveckling av undervisningen och förenklar för- och efterarbetet. Som lärare testar och värderar jag kontinuerligt digitala verktyg och lärresurser för att utveckla min undervisning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det digitala verktyg som jag uppskattar mest är kameran och de möjligheter den ger att synliggöra och dokumentera elevernas muntliga och estetiska förmågor. De mest oumbärliga apparna i min undervisning är och har länge varit iMovie och Keynote. IMovie för enkelheten och Keynote för mångsidigheten. För vårt sätt att arbeta behövs givetvis även en webbplats där vi kan publicera de arbeten eleverna är nöjda med.