Johan Larsson

foto Johan Larsson

Johan Larsson

Klockarskolan
Säter

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är SO-lärare och IKT-pedagog.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag tror att det viktigaste med IT i skolan är att sålla mellan allt gott som finns för att välja det som ger bäst resultat. De mest spännande tillämpningar som jag sett för tillfället är de AI-lösningar som börjar komma där en algoritm känner av elevens nivå i olika uppgifter och sedan anpassar svårighetsgrad på uppgifter utifrån detta för att hitta rätt utmaningsnivå i lärandet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det är en svår fråga att besvara eftersom mitt arbete påverkas så i grunden av digitala verktyg men ett konkret exempel har varit Digiexam som möjliggjort säkra digitala prov för våra elever. När vi gick över till digitala prov tvingades vi fundera kring hur vi skapar prov och vilka typer av frågor vi stället. Utifrån detta har vi gjort en viss omställning till frågor där eleven behöver utnyttja en hel del av sin kunskap men inte nödvändigtvis behöver skriva en lång text utan ges möjlighet att visa sin förståelse och resonemangsförmåga på andra sätt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Mina favoritappar är främst sådana som är knutna till vad vi kan kalla för ”elevrespons” som till exempel Kahoot, Forms (O365) eller Mentimeter. Jag använder dessa på många olika sätt bland annat för att skapa en lustfylld repetition samtidigt som det ger mig möjlighet till en form av direkt feedback ”i båda riktningar”, med det menas att jag dels ser vad eleverna fått med sig genom min undervisning men också att jag kan använda det jag ser vid dessa tillfällen för att anpassa min undervisning efteråt.

– Ett konkret exempel på hur jag använt dessa program är den valdebatt vi har vid varje riksdagsval. Debatten sker egentligen i ett klassiskt format med samtliga riksdagspartier samlade på ett podium och där de får frågor utifrån temaområden som eleverna arbetat fram. Under själva debatten ges eleverna möjlighet att interagera med debatten genom mentimeter där de får svara på frågor som sedan påverkar själva debatten. Frågorna kan vara antingen i formen ”vad tycker du i fråga X” eller något mer direkt som ”varför tror du att elever upplever skolan som stressande?” svaren syns genom projektor i realtid och redovisas antingen som stapeldiagram i det första fallet eller som ordmoln i det senare exemplet. Detta får sedan påverka debatten och vi skapar på så vis en dialog mellan politikerna på scenen och de 300 elever som sitter i publiken, förhoppningsvis gör det att politiken kommer lite ”närmare” eleverna då de själv blir delaktiga.