Joacim Carlsson

foto Joacim Carlsson

Joacim Carlsson

Transtenskolan
Hallsberg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare/, musiklärare och pedagogiskt it-ansvarig.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det första steget är att utifrån varje elev se vilka stöd som eleven behöver för att utvecklas och nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Därefter kan vi som lärare se vilka hjälpmedel ett digitalt verktyg kan ge. Det kan handla om olika sätt att strukturera upp information eller ta fram olika former av hjälpmedel som att lyssna på texter eller förstora texter.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen möjliggör en förstoring av mitt klassrum. Mitt klassrum förvandlas till en plats där vi kan inhämta information från flera olika platser i flera olika medier. Jag som lärare är inte längre den som tillhandahåller all fakta utan min roll blir att leda klassen/eleverna genom den djungel som faktainhämtningen består av.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– En av mina absolut mest använda appar eller verktyg är Nearpod. En tjänst där jag som lärare kan gå igenom en PowerPoint som samtidigt visas på elevernas iPads. Jag kan också i samma verktyg lägga in frågor som eleverna enskilt får svara på, vilket betyder att för varje fråga jag ställer så får jag svar från samtliga elever, vilket är fantastiskt.