Jimmy Askelius

foto Jimmy Askelius

Jimmy Askelius

Visättraskolan
Huddinge

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare och klassmentor i en åk 6:a och undervisar just nu i ämnena Sv/Sva, SO-ämnena och NO-ämnena. Jag är också Visättraskolans förstelärare i IT sedan VT16 där mina uppdrag ser olika ut för varje läsår beroende på vad skolan behöver.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det blir mycket lättare för mig som lärare att individanpassa min undervisning med stöd av IT. Här kan jag spela in korta videoklipp (flippat klassrum) till eleverna, ge elever i behov av inlästa läromedel, skapa lustfyllda arbeten genom digitala böcker, film, podd med mera. Jag kan också ha formativ bedömning digitalt som jag upplever fungerar bättre än muntlig för vissa elever. Så åter igen så blir det mer individanpassat.

– IT är också ett bra verktyg som möjliggör att arbeta på ett entreprenöriellt och värdeskapande sätt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg sparar enormt mycket tid i min roll som lärare. Jag använder exempelvis Google presentationer i min planering där jag lägger upp hur varje lektion ser ut i punktform för eleverna samt bildstöd. Denna presentation ligger uppe på whiteboarden hela lektionen så eleverna kan enkelt se syftet, målet och vad de ska göra för varje lektion. Grymt bra! Jag skulle inte vilja gå tillbaka till att behöva skriva för hand varenda sak på tavlan som ska göras under lektionen.

– Efterarbetet är också så mycket smidigare nu. Det mesta bedömningsmaterialet från eleverna ligger digitalt så jag behöver endast en dator, IPad eller mobiltelefon för att kunna läsa, titta, bedöma och ge feedback. Så inga pappersberg hos mig.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Ja, Googles Gsuites tjänster/appar använder jag dagligen i min undervisning som exempelvis Classroom. I Classroom skapar jag kurser där jag delar filmer, bilder, uppgifter och annat material till eleverna.

– IMovie är en annan favorit som är ett fantastiskt verktyg för filmredigering. Lätt att både lära sig och använda. Eleverna kan skapa faktafilmer, instruerande filmer, sago-/berättandefilmer och mycket mer. Ett exempel var när eleverna arbetade med länder i Europa. Då skrev de först egna faktatexter om något europeiskt land som sedan blev ett speakermanus till en film. Dessa filmer skapade de sedan QR-koder till som klistrades fast på en egenskapad landskarta som andra elever i skolan kunde ta del av.