Jimmie Nordberg

Foto Jimmie Nordberg

Jimmie Nordberg

Lucksta skola
Sundsvall

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förstelärare i pedagogiskt IT-arbete, arbetar på en f-6 skola med fokus på 4-6 inom svenska, matematik och NO. Har arbetat hårt för att utveckla skolan, lärare och elever känna en trygghet i det digitala arbetet och att det inte ska vara något extra utan en del av vardagen och det vardagliga lärandet. Där har jag arbetat mycket för att utmana mig själv, eleverna och lärarna att hänga med i utvecklingen som sker i samhället. Det kan handla om att besöka klassrummet och finnas som stöd, finnas i personalrummet som bollplank och lyfta goda exempel. Det har jag även gjort inom hela kommunen via genom att besöka andra skolor och stötta lärarna i deras digitala utveckling.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Det handlar om att använda det som är motiverande och inspirerande för eleverna och idag är IT en stor del av det. Det ska vara ett bra stöd för att eleverna ska nå sin egna högsta nivå. För mig är det ett viktigt komplement för deras utveckling, en del av allt de ska utveckla för att nå sin potential.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det tar absolut mera tid i inledningsfasen men när rutinerna sitter ger det mera tid för lärande och reflektion. Det ger möjligheten att enklare arbeta där man behöver arbeta om det är på ett tåg eller om det är hemma på kvällen när barnen sover. En möjlighet som gör att det endast kräver en digital enhet inte längre stora tunga väskor med saker.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag fortsätter och lyfta Quizlet som det som lyfter elevernas begreppskunskaper i alla ämnen. Där tränar de och nöter in begrepp som de aldrig gjort tidigare. Det gör att de nöter in saker och det ger en trygghet och en ökad möjlighet i alla ämnen.