Jessica Nilsson

foto Jessica Nilsson

Jessica Nilsson

Järna förskoleområde
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar i Järna förskolor. som barnskötare och IKT-pedagog. Jag är mycket engagerad i att utforma lärmiljöer där barnens utforskande och lärande ligger i fokus.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– De digitala verktygen möjliggör och synliggör olika dimensioner i barnens undersökande och utforskande. Barnen får tillgång till fler uttrycksformer och fler verktyg att själva dokumentera och bli mer delaktiga i sitt lärande.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen hjälper mig att utveckla mitt arbete, de gör mitt arbete effektivare och mer fördjupat. Jag vill ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Polly Glutt, en digital bilderbokstjänst där vi lyfter förskolans läsning med ett medvetet arbetssätt. Appen hjälper oss att arbeta med både språkutveckling och inkludering.