Jenny Bolander

foto Jenny Bolander

Jenny Bolander

Stadsparksskolan (innan Furulunds skola Lunden)
Partille

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Lärare utbildad 4-9 i Bild och NO, jobbar på en 7-9 skola och undervisar i Bild och NO. Har jobbat som lärare sedan 2006 och har de senaste sju åren varit IKT-pedagog samt deltagit i olika projekt kring digitalisering i skolan. Bland annat inom European schoolnet i Bryssel där frågan om hur implementering av och uppmuntran till användning av digitala verktyg och arbetsformer inom skolan diskuterades.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Den stora skillnaden, sedan digitala verktyg kom in i bilden i skolan, är att varje elev kan anpassa sin studiesituation efter sina egna behov på en helt annan nivå än vad de kunde tidigare. Det finns många fler sätt för eleven och läraren att tillsammans hitta vägar till lärandet genom att koppla in olika digitala verktyg och multimodalitet in i undervisningen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Genom att skapa nya rutiner kring de digitala verktyg jag använder i min arbetssituation har jag minskat min arbetsbelastning och skapat en större tydlighet mot mina elever och mot vårdnadshavare. Framför allt i kommunikation kring pågående arbete (lärplattformar) och återgivning/feedback/bedömning. Att lokalt besluta kring samstämmighet på enheten gör att varje enskild lärare, och självklart även elev, snabbare lär sig att navigera runt för att hitta dessa delar och mindre tid behövs för att komma igång med sitt dagliga arbete. Processen att hitta fram till en enad linje för hur man vill jobba digitalt på sin egen skola kan vara snårig, men det finns många goda exempel som man kan få tips och inspiration ifrån!

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Det finns flera, men den jag just nu använder mest är classroomscreen.com. Jag brukar skriva upp tider och innehåll för lektionen, samt lärandemål i textrutor och den är toppen när man vill lägga upp en timer. Jag brukar även använda funktionen ”poll” titt som tätt för att utvärdera om eleverna tyckte att de uppnådde det lärandemål vi satt för lektionen. De klickar på vägen ut ur klassrummet och jag kan sedan utvärdera om jag behöver fortsätta med innehållet även under nästa lektion eller om vi kan gå vidare med nästa moment.