Jennie Rosén

foto Jennie Rosen

Jennie Rosén

Oxievångsskolan
Malmö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som lärare i svenska och religion i åk.7-9, just nu arbetar jag med åk.9.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med hjälp av digitala verktyg kan elevernas lärande förstärkas då jag kan erbjuda en rad olika sätt för eleverna att ta till sig information med hjälp av exempelvis bilder, texter och filmer. Eleverna kan även med hjälp av digitala verktyg få texter upplästa, översätta ord och på olika sätt få stöd i skrivprocessen. De kan även använda digitala verktyg för att repetera fakta genom band annat Quizlet, Google formulär eller via presentationer av lektionen som jag delar digitalt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– På många sätt förenklar digitala verktyg mina planeringar. Jag planerar ofta mina lektioner i Google presentationer, där lägger jag in saker som repetition av föregående lektion, texter vi ska läsa, instruktioner, bilder, filmer med mera. Det förenklar min lektionsplanering då jag har allt samlat på ett och samma ställe men givetvis har jag även en grovplanering för varje dag i mitt analoga kollegieblock.

– Jag använder ofta Google Classroom för att dela material med mina elever. Det förenklar också mitt arbeta att jag kan skjuta ut till exempel instruktioner, stödmallar, arbetsuppgifter via Classroom och där direkt skapa en kopia för varje elev. De gånger eleverna ska skriva digitalt i till exempel Google dokument kan jag enkelt följa upp elevernas lärande under lektionen om jag vill. Jag kan även ge feedback till eleverna. Det är enkelt att hålla reda på elevernas texter och uppgifter när de ligger i klassens Classroom. Eleverna kan även samarbeta i uppgifter jag delar digitalt, de kan skriva i samma dokument och alla har med sig det hem. Jag testar även detta läsår att arbeta med Google Sites.

– Vad gäller efterarbete kan digitala verktyg underlätta när jag till exempel haft ett digitalt läxförhör. Jag ger alltid eleverna i läxa att repetera lektionens innehåll och detta brukar vi sedan inleda nästkommande lektion med. Ibland skapar jag självrättande Google formulär, självrättande Socratives och Kahoots. Det blir då enkelt för mig att se hur eleverna ligger till, vad som behöver repeteras och eleverna får även en bild av vad de behöver träna mer på. Jag har även använt digitala verktyg som Socrative och låtit eleverna tillsammans skriva t.ex. korta resonerande texter som de sedan fått feedback på och vi har använt varandras texter som exempel, diskuterat olika nivåer.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag har redan nämnt verktyg som jag arbetar mycket med: Google Classroom, Google presentationer, Google formulär, Google dokument, Socrative och Kahoot. Jag använder även Canva ibland för att skapa tydliga och snygga instruktioner, stödmallar. Eleverna har också använt Canva för att kombinera text med bild.

– Jag har även bloggat en del med elever via wordpress, vilket har varit roligt och givande då eleverna fått fler mottagare av sina tankar och texter. Vi hade ett kul författarsamarbete i åk.7 då två klasser via en blogg kommunicerade med en författare.