Jennie Dahlberg

foto Jennie Dahlberg

Jennie Dahlberg

Kyrkovallens skola, samt utbildningskontoret
Nordmaling

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag har jobbat som lärare från 1995-2014 och hoppade sen 2014 in i rollen som It-pedagog. Arbetar i Nordmaling med uppdrag på alla skolor i kommunen. Hos oss får eleverna chromebooks redan från förskolleklass så jag arbetar från förskoleklass till åk 9 med digitalisering.
I mitt uppdrag jag jobbar utifrån dessa punkter:
• Att inspirera, coacha, handleda och utveckla användningen av digitala möjligheter i undervisningen.
• Att vara en handledande resurs.
• Att vara en resurs för pedagoger och elever, bidra till att skapa förutsättningar som gynnar lärandet med digitala verktyg i skolan.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– De främsta skälen till att arbeta med digitala verktyg är att det följer utvecklingen i samhället.  Det går inte att blunda för att vi går mot ett mer digitaliserat samhälle, och skolan behöver följa med. I dag kan man nå alla elever i en klass på ett helt annat sätt än tidigare med de digitala hjälpmedlen. Ett bra sätt att kunna samla in elevernas kunskaper utifrån deras förutsättningar. Med hjälp av digitala verktyg kan vi i dag förbereda eleverna på ett bättre sätt innan lektionerna, vi kan lättare dela material och vi kan snabbare ge feedback.– Digitala verktyg ger alla möjlighet att visa upp sina förmågor fast på olika sätt, detta då det finns många olika verktyg och hjälpmedel. Vi har talsyntes, röstinmatning, inläsningstjänst, inspelningsfunktioner.

– Med hjälp av digitaliseringsverktyg får eleverna ett större utbud av resurser att tillgå för att utveckla sitt lärande. För många kan det även ses som mer lustfyllt än de traditionella arbetssätten. Ser särskilt vinning för de elever som behöver särskilt stöd då det finns otaliga hjälpmedel att tillgå inom digitaliseringsverktygen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Arbetar som IT-pedagog och i mitt uppdrag besöker jag klasser och presenterar verktyg, inspirerar och utmanar utifrån de verktyg vi har att tillgå. Arbetar också enskilt med elever som behöver få extra struktur, hjälp eller kunskap. Finns också som inspiratör, ”idespruta” och bollplank till mina kollegor som arbetar i klasser. På våra skolor använder vi band annat Google classroom som underlättar både planering och samarbete. De digitala verktygen har verkligen utvecklat vårt kollegiala lärande och idag anser jag att lärare arbetar mer tillsammans än tidigare.

– Digitaliseringen har bidragit till bättre struktur och planering då ”dela-kulturen” nu är en del av vårt arbetssätt. Sen får man inte glömma att vad gäller den digitala världen så ligger många elever i framkant i jämförelse med oss vuxna och vi lärare är inte längre kanske alltid den som lär ut. Utan i dag lär vi oss tillsammans och ibland eleverna oss. De är nyfikna och snabblärda och det ska vi ta till vara på. Vi ska inte vara  rädda utan vågar prova och lära tillsammans.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Google classroom, Drive , inläsningstjänst och NE är några tjänster vi använder mycket i vår kommun.