Ingela Nilsson

foto Ingela Nilsson

Ingela Nilsson

Gymnasieskolan Spyken
Lund

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare på gymnasieskolan Spyken i Lund och undervisar i kemi och matematik. En del av min tjänst jobbar jag som IKT-pedagog. Jag är också medförfattare till en digital mattebok (Prefix).

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Digitala resurser kan ge struktur, engagera, motivera och dessutom ge alla elever en röst och visa alla elevers lösningar på problem, det kan ge dem utrymme att ställa frågor och få svar anonymt. Det ger mig som lärare möjligheter att se och hjälpa alla elever, inte bara de som vågar fråga.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det ger mig möjlighet att stämma av var vi är, vad som behöver repeteras till nästa lektion. Synliggöra elevers resonemang så att eleverna kan lära sig av varandras misstag och visa och jämföra olika lösningars kvaliteter. Jag kan se, utvärdera och utveckla lärprocessen framåt. Med digitala prov kan jag dessutom spara tid med rättningsarbetet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– En favorit är Desmos, en webtjänst och app som är gratis. Desmos har en grafritande räknare som är enkel att använda men också Desmos activity builder där det finns färdiga aktiviteter i matematik som är engagerande för eleverna. Jag har även gjort egna aktiviteter i verktyget för både kemi och matematik.

– Ett exempel är då jag filmat en termometer som visar hur temperaturen avtar med tiden i en vätska. Eleverna fick sen välja punkter för en regression som plottades och därefter fick de följdfrågor om modellens giltighet. I denna övning projicerade jag deras grafer och jag valde att överlappa dem för att se om någon avvek. När de resonerat om modellens giltighet valde jag ut olika resonemang som jag projicerade för att lyfta styrkor och svagheter.