Johan Zaxmy

foto Johan Zaxmy

Johan Zaxmy

Högskolan Skövde
Skövde

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Har arbetat på Högskolan i Skövde sedan 1999 med undervisning, forskning och systemadministration i omgångar. Är utbildad systemprogrammerare med stort intresse för hur saker och ting fungerar. Utbildar idag nästa generations nätverks- och systemadministratörer som adjunkt i informationsteknologi, samtidigt som jag sköter och kontinuerligt utvecklar en labbmiljö som används i undervisning. Arrangerar även tävlingen NSA Hack Event varje år i samarbete med IT-företag i närheten.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT är en självklarhet i dag, det går inte att undvika. Det viktigaste vi kan lära ut i dag är hur man kritiskt sållar och letar i det enorma informationsflöde som vi utsätts för dagligen. Att ge eleven förmågan att snabbt hitta och ta in ny information, samt att omsätta den i praktiken tror jag är det viktigaste vi kan lära ut i dag. För att göra det behövs en stabil ämnesgrund att stå på och det är den vi kan ge eleverna. Har eleven den grunden så kan de själva nyttja IT som hävstång.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Allt påverkas idag, från det att en kurs planeras till att slutbetyg ges till en elev. Vi har digitala verktyg för kursplanering, schemaläggning av salar och resurser, lärplattformar, kommunikationsvägar med elever, digitala examinationer och betygssättning för att nämna några.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Har två favoritverktyg som används flitigt i de kurser där vi har laborationer. Dels har vi ett egenutvecklat enkelt webbaserat kösystem för studenter när de behöver hjälp under handledningar. Vi handleder ofta i flera salar parallellt och det undviker att man ”fastnar” i en sal och ger alla samma möjlighet till att få hjälp, det hjälper även en del elever att be om hjälp. I efterhand kan vi även anpassa vår handledning efter hur kötiderna har varit (systemet finns enbart inom vår labbmiljö).

– Det andra verktyget är ett webbaserat allokeringssystem för hårddiskar som vi utvecklat. https://dalloc.nsa.his.se det används för att låna ut hårddiskar till studenter som de använder när de gör olika labbmoment. Förr så skickade vi ut vilka hårddiskar de skulle använda, men hade inget sätt att veta om studenterna faktiskt utnyttjade dem. Dalloc ger oss möjligheten att reservera hårddiskar till studenter, men om de inte aktivt hämtar ut dem inom viss tid så avallokeras den. Ungefär 20% av ”utlånade” diskar används inte, vilket gör att vi inte har resurser som är upplåsta på pappret men som inte används.