Josefin Anero

foto Josefin Anero

Josefin Anera

Glasberga Förskola Paviljongen, Östertälje förskoleområde
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Barnskötare och förskoleområdets IKT-strateg. Arbetar i barngrupp med åldrarna 1-2 år. Stöttar och inspirerar kollegor att använda sig av digitala verktyg i sitt arbete.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med stöd av IT kan elever få anpassad undervisning, därav förstärks elevens lärande i helhet.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag kan enklare samordna och kommunicera med kollegor och elever.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder gärna apples ”anteckningar” och pencil som stöd i arbetet samt i utforskandet med barnen. Det är enkelt att låta flera uttrycksformer ta plats till exempel fota, skriva, teckna, skanna.