Kaban Asinger

foto Kaban Asinger

Kaban Asinger

Norrbackaskolan
Sigtuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare och förstelärare och undervisar i ämnena svenska, svenska som andraspråk och so på mellanstadiet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT är ett fantastiskt verktyg för undervisningen om man använder den på rätt sätt. Undervisningen blir mer varierad och lärandet blir mer tillgängligt för eleverna. Med hjälp av digitala verktyg kan man anpassa elevers möjlighet till att lära sig utifrån individuella behov och förutsättningar.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Med hjälp av digitala verktyg kan undervisningen bli mer intressant för eleverna vilket i sin tur ökar motivationen och engagemanget hos dem. Det bidrar till ett tillgängligt lärande. Digitala verktyg bidrar till att min planering och min undervisning möter olika elevers behov. Planeringen blir mer strukturerad och när det kommer till undervisningen så handlar det mycket om att testa sig fram för att hitta verktyg som leder till ökat lärande. I efterarbetet tittar jag på om kvalitén på min lektion har blivit högre och om det digitala verktyget har lett till högre lärande hos den enskilda eleven.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Favoritappen som jag och eleverna tycker om att använda är Puppet pals2. Det är en jättebra app för eleverna att göra egna berättelser i. Den fungerar både för elever som vågar prata, men även för de elever som ofta sitter tysta, som inte vågar prata inför klassen och som i vanliga fall tycker att det är svårt att arbeta med muntlig förmåga.