Kaj Schmidt

foro Kaj Schmidt

Kaj Schmidt

Husbygårdsskolan
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i matematik, naturvetenskap och teknik och undervisar åk 8 i år.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Om IT används på rätt sätt är det en enorm tillgång i undervisningen. Jag som arbetar på en flerspråkig förortsskola använder IT för att fånga elevernas intressen, hjälpa till med förståelse av matematiska och naturvetenskapliga begrepp och förtydliga för eleverna hur de ligger till kunskapsmässigt. Jag ger dem också tillgång till undervisningen dygnet runt och kan med hjälp av IKT vara uppdaterad och ta med aktuella händelser inom naturvetenskap dagligen. Med hjälp av IKT får också kollegor och speciallärare tillgång till textmaterial digitalt genom mina e-böcker vilket gör att man kan arbeta språkutvecklande i alla ämnen också med naturvetenskap och teknik.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Tidsmässigt använder jag mer tid till arbetet nu, eftersom mycket av materialet byggs upp och jag tycker att det är så roligt att jag inte märker av hur tiden går. På sikt underlättar digitaliseringen för- och efterarbete och jag märker det i en del av de digitala tjänster jag använder för bedömning som kunskapsmatrisen i matematik och Digiexam i naturvetenskap. I och med att jag själv utvecklar undervisningsmaterialet i naturvetenskap och teknik blir det också ett sätt för mig att reflektera över vad eleverna förstår och vad som kan göras annorlunda.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Som tidigare nämnts tycker jag att kunskapsmatrisen är en utmärkt webbtjänst för bedömning, tydliggörande och likvärdighet i matematik. I dag brottas skolan med stora problem gällande likvärdig bedömning. Kunskapsmatrisen är ett sätt att tackla detta, något Skolverket borde gjort för länge sedan.

– Digiexam eftersom tekniken (appen) fungerar väl, ett måste när man arbetar med elever och IKT. Rättningsarbetet går snabbare, eleverna kan avanonymiseras vilket är viktigt vid likvärdig bedömning.
Utvecklingen av egna läromedel gör jag med programmet ibooks author, böckerna publiceras i Apple books och eleverna på vår skola har fri tillgång till materialet som har hjälpt eleverna på många sätt. Texterna är inlästa, textstycken går att markera och språket förtydligas. Jag kan bädda in filmklipp från våra laborationer som förtydligar viktiga naturvetenskapliga begrepp. Eleverna får direkt respons på sina svar i studieuppgifterna. Eftersom jag vet vad som är svårt kan jag göra bilder som tydligare förklarar begrepp. Böckerna är också alltid uppdaterade med det senaste exempelvis nytt centralt innehåll i teknik som programmering.

– Jag har också använt mig mycket av Socrative för att få respons från alla elever och nu använder jag mig av Teams som Stockholm stad köpt in som en gemensamma plattform för bedömning och feedback från eleverna, på lektionsinnehåll, laborationer med mera. Styrkan med det digitala är att jag kan använda både text, ljud, bild och film, det är viktigt för många elever där språket ofta sätter hinder för betygen i naturvetenskap och nu kan eleverna visa sina kunskaper på många olika sätt.
Tidigare arbetade jag mycket webbaserat med två hemsidor och filmerna publiceras ofta på min You-Tube kanal.

Foto: Eva Byman CC-BY.