Karin Cederblad

foto Karin Cederblad

Karin Cederblad

Brunnsängs – Grusåsens förskoleområde
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som förskollärare på Viksbergs förskola i Södertälje. Just nu arbetar jag med barn i åldern 4-5 år. Jag arbetar i barngrupp men har också tid avsatt för mitt IKT uppdrag. Jag inspirerar och stöttar kollegor hur vi kan använda digitala verktyg tillsammans med barnen. Vi har också nätverk där vi delger varandra av goda exempel från verksamheten.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– I vår organisation vill vi fortsätta utveckla tanken om att barnen ska påverka sin dag och att de ska vistas samt uttrycka sig i miljöer som är kreativa, inspirerande och estetiskt tilltalande. De digitala verktyg vi använder gör att barnen får ytterligare sätt att undersöka på. Vi tittar på löv, smakar, känner, skapar men vi kan också förstora löven, micro-macro. Vi tittar på löven i ett förstoringsägg eller spelar in en film om löv. Vi spelar in ljud och skapar musik. Det ger oss fler möjligheter till lärande och det blir en samverkan mellan det analoga och det digitala

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– För mig har arbetet med de digitala verktyg vi använder oss av skapat ytterligare ett sätt att vara medforskande och att lära av varandra. Ytterligare ett sätt för alla barn att kunna uttrycka sig utifrån sina förutsättningar och vara delaktiga i ett sammanhang. Vi kan också utmana barnen i deras fortsatta utforskande.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Min favorit för tillfället är Polyglutt. Eftersom det finns i en ipad så lockar det barn som vanligtvis inte är intresserad av böcker och berättande i bokform. Men när vi kan projicera boken på väggen så blir fler delaktiga. Jag har också märkt att vissa barn senare har fattat intresse för analoga böcker när de varit delaktiga i boksamtal via de digitala böckerna. Man kan zooma in detaljer som barnen fastnar för och det skapar spännande dialoger.