Katrin Hallberg

foto atrin Hallberg

Katrin Hallberg

Uggleskolan
Lund

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som lärare/förstelärare i en åk 3 på en skola i Lunds kommun. Jag är f-6 lärare med inriktning Ma/No/Sv.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Min undervisning breddas och kan lättare anpassas efter nivå på ett snabbt och effektivare sätt. Detta gör att eleverna arbetar utifrån sina behov och min uppfattning är att det stärker elevernas motivation och känsla av att lyckas.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I dagsläget kan jag inte föreställa mig att vara utan denna resurs. Jag kan planera utan att vara bunden till tid och rum.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder mig nästan dagligen av Google (Gsuit) tillsammans med mina elever. Detta är ett verktyg som jag börjar introducera redan från första klass. När eleverna sedan blir äldre blir de mer och mer hemma i verktyget och det öppnar upp för en mer varierad undervisning och ökad motivation bland eleverna.