Lena Landberg Lillqvist

foto Lena Landberg Lillqvist

Lena Landberg Lillqvist

Järfälla gymnasium
Järfälla

Vem är du och vad jobbar du med?
– Gymnasielärare, med 25 år erfarenhet, undervisar i ekonomiska ämnen med stort fokus på Entreprenörskap och företagande.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT gör skillnad för alla elever! Eleverna ges möjligheten att lära för framtiden, med anpassade verktyg som underlättar att nå målen i kurserna. Ungdomarna får utveckla nya idéer och innovationer samt lära sig att förhålla sig kritiskt granskande till att hantera information i digital miljö.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag använder IT dagligen i undervisningen, bland annat som ett komplement till läromedel. När jag planerar lektioner söker jag efter tips/lektionsstöd/länkar som eleverna kan använda för fortsatt informationssökning. Jag ämnesintegrerar mycket och i kurserna Marknadsföring, Entreprenörskap och företagande samt Ledarskap och organisation använder vi IT flitigt i undervisningen. Till exempel i samband med undervisning i Entreprenörskap och företagande/UF (ung företagsamhet) tillverkas affärsplaner, logotyper med mera till elevernas UF-företag. Marknadsföringsmaterial framställs med hjälp av olika programvaror och eleverna lär sig kommunicera på ett professionellt sätt. Jag betonar vikten av att se en helhet i samspel mellan IT och kommunikation.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag använder Adobe InDesign tillsammans med Word, Excel och Powerpoint. Eleverna arbetar med texter i Word, där det är lätt att bearbeta texten och man får en tydlig översikt. Sedan gör eleverna presentationsmaterial som sammanställs i Adobe InDesign, där man bearbetar layouten och infogar bearbetad text; perfekt verktyg. Ett mycket konkret exempel på tillämpning är när eleverna ska framställa sina affärsplaner till sina UF-företag.