Lars Moberg

foto Lars Moberg

Lars Moberg

Kärrtorps gymnasium
Stockholm

Presentation

Nominerad tillsammans med Liza Björck

Vem är du och vad jobbar du med?
– Vi är lärare i sv/sva (Liza) och engelska/filosofi/religion (Lars) på Kärrtorps gymnasium. Sedan hösten 2018 har vi även haft en del av våra tjänster som IT-pedagoger. Det vi främst bidragit med är att se till att såväl elever som personal fått stöd i sitt användande av datorer, dels genom workshops, dels genom daglig öppen support. Detta i en tid då hela den digitala samarbetsytan i kommunen byts ut och är ny för alla. Vi har kunnat erbjuda stöd på den nivå där elever och personal befinner sig och kunnat anpassa efter behov och förkunskaper allt ifrån att skriva i ett Worddokument till att hantera olika appar.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att använda olika digitala verktyg får eleverna fler chanser att visa vad de kan. Med hjälp av till exempel filmatiseringar och inspelningar kan elever redovisa sina kunskaper på olika sätt. Olika digitala verktyg och chattfunktioner bidrar också till ökat samarbete mellan elever såväl under lektionstid som efter. Digitala verktyg ger även lärare chansen att ge elever bättre feedback under processens gång. De bidrar kort sagt till en effektiv formativ bedömning och underlättar dokumentation av varje elevs kunskapsutveckling.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Vi upplever att undervisningen blir mer varierad med hjälp av olika digitala verktyg. Det är också lättare dela planeringar och goda idéer kollegor emellan.
Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Nej, vi har inga favoriter utan strävar efter att hela tiden testa nytt.